Sme.sk fotky.sme.skzuzanamol � The Shadow

The Shadow

The Shadow

Kliknut�m na fotografiu sa fotografia zobraz� v p�vodnom rozl�en�.

O fotografii

Autor: zuzanamol
Pridan�: 13. janura 2013
Po�et zobrazen�: 430 zobrazen
Typ obr�zku: JPG
Ve�kos� obr�zku: 105 541 bajtov
Hodnotenie: 2 hlasy

Podrobn� �daje o fotke

Odfoten�: 13. janura 2013
��rka: 638 px
V��ka: 960 px
EXIF: EXIF s�bor

Predch�dzaj�ca fotka

Lightning
Lightning

Nasleduj�ca fotka

Silent Guardian
Silent Guardian

�al�ie fotky autora

Tde 03
Tde 03

Tde 02
Tde 02

Tde 01
Tde 01

Crucified...
Crucified...

Fairytale
Fairytale