Sme.sk fotky.sme.skTerzia � abka moiarna

abka moiarna

abka moiarna

Kliknut�m na fotografiu sa fotografia zobraz� v p�vodnom rozl�en�.

O fotografii

Autor: Terzia
Pridan�: 9. jla 2005
Po�et zobrazen�: 748 zobrazen
Typ obr�zku: JPG
Ve�kos� obr�zku: 13 906 bajtov
Hodnotenie: 0 hlasov

Podrobn� �daje o fotke

��rka: 320 px
V��ka: 240 px
EXIF: EXIF s�bor

Vlo�enie fotky

Vlo�te si t�to str�nku na web

Vlo�te si fotku na svoju str�nku!

Zadaj parametre pre vlo�enie HTML k�du:

Vlo�i�:

Ve�kos�:

HTML k�d pre vlo�enie na �ubovo�n� str�nku:

N�h�ad:

Predch�dzaj�ca fotka

Labu
Labu

Nasleduj�ca fotka

Uovka
Uovka

�al�ie fotky autora

Had
Had

Krokodl
Krokodl

Rybka
Rybka

Pirane
Pirane

Nemo
Nemo