Modrý Kamen,Riečky,vidite v oblohe oči ? :)
Zatvoriť