"Búrka núti duby hlbšie zapúšťať korene."
Zatvoriť