Novo ročný prejav k všetkým mirKo ekonomickým ukazowačom....
Zatvoriť