Rovnobežky sa stretávajú v nekonečne - aha
Zatvoriť