bezmocnosť ? prosba o pomoc ? (socha na vchodových dverách pamätník Slavín Bratislava)
Zatvoriť