KOPSK╔ SEDLO, PREDN╔ ME¤ODOLY A DOLINA BIELYCH PLIES...
ZatvoriŁ