haló, prosím vás, nemáte náhodou rúška..?
Milan Marko - fajer: haló, prosím vás, nemáte náhodou rúška..? 1/10