Kalvária a Nový zámok BŠ
vigis: Kalvária a Nový zámok BŠ 1/10