Yellowstone N.P., ...a aa, kto mi to tu lezie do cesty? uhajko, tum m pro...
Dorian: Yellowstone N.P., ...a aa, kto mi to tu lezie do cesty? uhajko, tum m pro... 1/2