Ďateľ veľký /samica/
Michal Tóth: Ďateľ veľký /samica/ 1/6