Kalvária B.Štiavnica 3
vigis: Kalvária B.Štiavnica 3 1/10