Kruhy v obilí: Opakovanie je ani z voza lietajú triesky
kukonen: Kruhy v obilí: Opakovanie je ani z voza lietajú triesky 1/9