Začiatok aj koniec
Milan Čarňanský: Začiatok aj koniec 1/10