... breza a Ľadový ...
russtier: ... breza a Ľadový ... 1/7