Postavená k múru
Milan Čarňanský: Postavená k múru 1/10