ozdoby v obilí V
Milan Marko - fajer: ozdoby v obilí V 1/6