Južná strana Oravského hradu počas leta.
jareso: Južná strana Oravského hradu počas leta. 1/10