Na dne priehrady
byron (Rado Mikuš): Na dne priehrady 1/10