Banská Bystrica -  mobilizácia
byron (Rado Mikuš): Banská Bystrica - mobilizácia 1/10