... na konci Hornej Nitry ...
russtier: ... na konci Hornej Nitry ... 1/7