... dobré holuby sa vracajú ...
russtier: ... dobré holuby sa vracajú ... 1/10