Osamelý alkoholik
Milan Čarňanský: Osamelý alkoholik 1/10