... takto pred rokom ...
russtier: ... takto pred rokom ... 1/10