Temnota vrchov
Radoslav Grivalský: Temnota vrchov 1/10