Musí sa rozhodnú
Milan Čarňanský: Musí sa rozhodnú 1/3