Veľký Kriváň
byron (Rado Mikuš): Veľký Kriváň 1/10