Ďateľ veľký (Dendrocopos major)
Moťo: Ďateľ veľký (Dendrocopos major) 1/10