Červeno biela, bielo červená.
P-Erika: Červeno biela, bielo červená.