Čas, ktorý je na odchode
Milan Čarňanský: Čas, ktorý je na odchode 1/10