Ťaží ho svedomie
Milan Čarňanský: Ťaží ho svedomie 1/4