Mapa

Načítajú sa súradnice fotiek... Vydržte chvíľu...

Ako pracovať s mapou

  • Na mape sa zobrazuje najviac 160 fotografíí. V danom výseku mapy sa však môže nachádzať viac fotografií. Priblížte si mapu a zobrazia sa ďalšie fotografie.
  • Za každou bublinkou na mape sa skrýva jedna fotografia. Po kliknutí na bublinku sa zobrazí náhľad fotografie, odkiaľ sa dá prejsť priamo na detajl fotografie.
  • Priblížením alebo oddialením mapy sa načítajú fotografie pre nový výsek mapy.
  • Presunutím mapy mimo pôvodný výsek sa načítajú fotografie pre nový výsek mapy.
  • Fotografie je možné zobraziť aj cez tlačítko v pravom paneli: "Načítaj fotografie".

Počty fotografií na mape

Refresh:

  • sever
  • juh
  • východ
  • západ

Zvoľte mapu:

O fotomape:

Na mape nájdete fotografie a miesto, kde boli tieto fotografie vytvorené. Pre každého fotografa je vytvorená mapa s fotografiami od fotografa. To isté platí aj pre albumy. Každý album má svoju vlastnú fotomapu. Stačí len priradiť fotografii geografické súradnice a fotografia sa automaticky zobrazí v mape fotografa, poprípade v mape albumu. A tie najlepšie sa dostanú na túto stránku.