Sme.sk » fotky.sme.sk » Pravidlá služby fotky.sme.sk

Pravidlá služby fotky.sme.sk

Prevádzkovateľ - vydavateľstvo Petit Press, a. s.

Autor - používateľ služby, ktorý vložil fotografiu do systému fotky.sme.sk

 1. Obsah stránky fotky.sme.sk

  Stránka fotky.sme.sk slúži autorom na zverejňovanie svojich vlastných fotografií alebo fotografií, pri ktorých autor získal od držiteľa autorských práv (napr. od rodinného príslušníka) výslovný súhlas k zverejneniu. Je prísne zakázané pridávať na fotky.sme.sk iné fotografie, napríklad získané z internetu alebo fotografie, ktorých autor nie je známy. Zakázané je tiež zverejňovanie fotografií alebo sprievodných textov vzbudzujúcich verejné pohoršenie, najmä obsahujúcich pornografiu alebo vulgarizmy.

 2. Pravidlá správania sa na serveri.
  Na fotky.sme.sk by ste nemali:
  - pridávať na titulnú stranu málo kvalitné fotky, ktoré majú hodnotu len pre vás a pre vašu rodinu (takéto fotky označte ako súkromné)
  - pridávať priveľa fotografií naraz (odporúčame maximálne 3-5 denne)
  - veľa diskutovať a kritizovať bez toho, aby ste sami vystavili svoje fotky kritike
  - používať akékoľvek vulgarizmy alebo útočiť na iných fotografov a diskutujúcich
  - uvádzať iných čitateľov do omylu vystupovaním pod falošným menom alebo viacerými identitami
  Ak niečo z tohoto urobíte, môže byť podľa závažnosti vášho prehrešku vaša fotografia presunutá medzi súkromné, zmazaná, môžete byť potrestaný presunutím všetkých fotografií medzi súkromné (nikto ich nikdy neuvidí v zozname najnovších fotografií) a v prípade opakovaného prehrešku môže byť celé vaše konto zmazané. Prevádzkovateľ fotky.sme.sk si zároveň vyhradzuje právo rozhodnúť o podobnom zásahu aj v prípade, že autor svojim správaním porušuje dobré mravy a internetové etiketu.

 3. Právo na publikovanie fotografií
  Pridaním fotografie na fotky.sme.sk dáva autor prevádzkovateľovi súhlas s jej zverejnením na internetových stránkach Sme.sk, v tlačenom vydaní denníka SME a na sociálnych sieťach. Za zverejnenie v tlačenom vydaní SME prevádzkovateľ vyplatí autorovi honorár podľa aktuálneho sadzobníka. (Vyplatenie honoráru je podmienené poskytnutím kontaktných údajov na základe výzvy prevádzkovateľa.)
  Prevádzkovateľ nezískava autorské práva k fotografiám a práva autora ďalej s nimi nakladať nie sú týmto nijako obmedzené. Prevádzkovateľ nezískava právo publikovať fotografie, ktoré autor označil ako súkromné.

Autori vyjadrujú svoj záväzok dodržiavať tieto podmienky vložením prvej fotografie na fotky.sme.sk. V prípade porušenia týchto pravidiel má prevádzkovateľ právo fotografiu porušujúcu pravidlá servera odstrániť zo systému, označiť ako súkromnú a v prípade vážneho porušenia pravidiel zablokovať užívateľské konto autora.

Systém notifikácií

Autor má možnosť pre každú jemu prístupnú fotografiu na stránkach fotky.sme.sk určiť, či mu majú chodiť notifikačné e-maily, keď pribudne nový komentár k sledovanej fotografii. Notifikáciu je možné kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť priamo na stránke detailu sledovanej fotografie.

Autor má ďalej možnosť priamo pri vkladaní vlastných fotografií zapnúť alebo vypnúť notifikáciu k fotografiám. Defaultne je nastavené zasielanie notifikačných e-mailov.

Notifikačný e-mail sa odošle v okamihu vloženia komentára k sledovanej fotografii.

Hirschov index

Hirschov index vyjadruje produktivitu a kvalitu autora. Na stránke fotky.sme.sk počítame Hirschov index ako najväčšie také číslo x, ktoré vyjadruje počet autorových fotografií, ktoré majú aspoň x kladných hodnotení. Čím vyšší Hirschov index, tým produktívnejší a kvalitnejší je fotograf.

Hirschov index je uvedený na detailnej stránke každého fotografa.

 Posledná úprava pravidiel: 16. januára 2012

Obsah:

 • Pravidlá služby fotky.sme.sk
 • Systém notifikácií
 • Hirschov index