Sme.sk » fotky.sme.sk » Registrácia nového používateľa

Registrácia nového používateľa

  • Registrácia na fotky.sme.sk vám umožní nielen debatovať k článkom, ale rovnaký e-mail a heslo môžete použiť aj pre niektoré ďalšie služby sme.sk (neustále dopĺňame ďalšie).

Registračné údaje (povinné)

* Váš e-mail (v ďalšom kroku bude overený)
* Alias - prezývka (zobrazí sa pod vašimi príspevkami)
* Vaše heslo
* Potvrdenie hesla

Osobné údaje (nepovinné)


Odkedy fotografujete: (zobrazí sa vo vašom profile)
Čo najradšej fotografujete: (zobrazí sa vo vašom profile)
Poznámka: (zobrazí sa vo vašom profile)

Účelom spracovania vyššie uvedených osobných údajov spoločnosťou Petit Press, a.s. je vytvorenie registrácie pre potreby používania služby. Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies

Registrácia na fotky.sme.sk zakladá zmluvný vzťah so spoločnosťou Petit Press, a.s. a s touto registráciou sa viete prihlásiť na Sme.sk a po zadaní ďalších údajov aj na diskusie.sme.sk, blog.sme.sk, zlavy.sme.sk, restauracie.sme.sk, vybrali.sme.sk, post.sme.sk, natankuj.sme.sk, gulas.sme.sk. inzeraty.sme.sk.

K jednotlivým službám sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky, pravidlá používania a etické kódexy.

Ako prebieha registrácia

  1. Vyplníte formulár na tejto stránke.
  2. Emailom Vám zašleme prihlasovacie heslo, ktoré neskôr môžete zmeniť.
  3. Prihláste sa s obdržaným heslom na tejto stránke.

Pravidlá registrácie

  • Meno, email a prihlasovacie meno musia byť unikátne v celmo systéme diskusií sme.sk.
  • Kolonka "Návštevy fotiek" určuje, či sa má zobrazovať Vaše prezretie fotky pri detajle fotky. Autor fotografie tak získa informáciu, kto videl jeho fotografiu.
  • Kolonky "Odkedy fotografume", "Čo najradšej fotografujem", "Poznámka" sú dobrovoľné, údaje z nich sa zobrazia v profile fotografa.

Kde všade sa dostanete

Tieto prihlasovacie údaje budú platiť aj na ďalšie služby sme.sk:
© Copyright 1997-2019 | Petit Press, a.s.