Sme.sk » fotky.sme.sk » Registrácia nového používateľa

Registrácia nového používateľa

 • Registrácia na fotky.sme.sk vám umožní nielen debatovať k článkom, ale rovnaký e-mail a heslo môžete použiť aj pre niektoré ďalšie služby sme.sk (neustále dopĺňame ďalšie).

Registračné údaje (povinné)

* Váš e-mail (v ďalšom kroku bude overený)
* Alias - prezývka (zobrazí sa pod vašimi príspevkami)
* Vaše heslo
* Potvrdenie hesla

Osobné údaje (nepovinné)


Odkedy fotografujete: (zobrazí sa vo vašom profile)
Čo najradšej fotografujete: (zobrazí sa vo vašom profile)
Poznámka: (zobrazí sa vo vašom profile)

Kódex diskutujúceho na fotky.sme.sk

Pravidlá služby fotky.sme.sk

Prevádzkovateľ – vydavateľstvo Petit Press, a. s.

Autor – používateľ služby, ktorý vložil fotografiu do systému fotky.sme.sk

 1. Obsah stránky fotky.sme.sk

  Stránka fotky.sme.sk slúži autorom na zverejňovanie svojich vlastných fotografií alebo fotografií, pri ktorých autor získal od držiteľa autorských práv (napr. od rodinného príslušníka) výslovný súhlas k zverejneniu. Je prísne zakázané pridávať na fotky.sme.sk iné fotografie, napríklad získané z internetu alebo fotografie, ktorých autor nie je známy. Zakázané je tiež zverejňovanie fotografií alebo sprievodných textov vzbudzujúcich verejné pohoršenie, najmä obsahujúcich pornografiu alebo vulgarizmy.

 2. Právo na publikovanie fotografií

  Pridaním fotografie na fotky.sme.sk dáva autor prevádzkovateľovi súhlas súhlas so zverejnením fotografie internetových stránkach Sme.sk a v tlačenom vydaní denníka SME. Za zverejnenie v tlačenom vydaní SME prevádzkovateľ vyplatí autorovi honorár podľa aktuálneho sadzobníka. (Vyplatenie honoráru je podmienené poskytnutím kontaktných údajov na základe výzvy prevádzkovateľa.)

  Prevádzkovateľ nezískava autorské práva k fotografiám a práva autora ďalej s nimi nakladať nie sú týmto nijako obmedzené. Prevádzkovateľ nezískava právo publikovať fotografie, ktoré autor označil ako súkromné.

Autori vyjadrujú svoj záväzok dodržiavať tieto podmienky vložením prvej fotografie na fotky.sme.sk. V prípade porušenia týchto pravidiel má prevádzkovateľ právo fotografiu porušujúcu pravidlá servera odstrániť zo systému, označiť ako súkromnú a v prípade vážneho porušenia pravidiel zablokovať užívateľské konto autora.


Ako prebieha registrácia

 1. Vyplníte formulár na tejto stránke.
 2. Emailom Vám zašleme prihlasovacie heslo, ktoré neskôr môžete zmeniť.
 3. Prihláste sa s obdržaným heslom na tejto stránke.

Pravidlá registrácie

 • Meno, email a prihlasovacie meno musia byť unikátne v celmo systéme diskusií sme.sk.
 • Kolonka "Návštevy fotiek" určuje, či sa má zobrazovať Vaše prezretie fotky pri detajle fotky. Autor fotografie tak získa informáciu, kto videl jeho fotografiu.
 • Kolonky "Odkedy fotografume", "Čo najradšej fotografujem", "Poznámka" sú dobrovoľné, údaje z nich sa zobrazia v profile fotografa.

Kde všade sa dostanete

Tieto prihlasovacie údaje budú platiť aj na ďalšie služby sme.sk: